Nezávazná poptávka financování nemovitosti, celá ČR:

Poptávám

Po odeslaní formuláře vás budeme obratem kontaktovat. Zavoláme vám.

 

S odeslaním nezávazné POPTÁVKY souhlasím ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „zákon“), aby společnost Projekty na Prodej s.r.o. Praha , zpracovávala mé osobní údaje v rozsahu uvedeném ve vyplněném formuláři tj. zejména jméno, příjmení, bydliště, telefonní číslo, e-mailová adresa a ostatní položky formuláře za účelem posouzení mé žádosti o finanční produkt a jednání ve věci poskytnutí produktu, a dále k souvisejícím statistickým, marketingovým a obchodním účelům, zejména za účelem nabízení či informování o poskytovaných službách a zprostředkovávaných produktech.Uděluji výše uvedený souhlas na dobu 2 let.
Poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány v souladu s platnou právní úpravou. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Poskytnutím tohoto souhlasu prohlašuji, že si jsem vědom(a) svého práva přístupu k osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i práva kdykoliv písemně požádat společnosti Projekty na Prodej s.r.o. Praha o částečné anebo úplné odstranění svých osobních údajů z databáze, a dalších práv podle § 21 zákona.

Děkujeme vám